14. Listopad 2018 - 10:00 až do 17:00
Podělte se na:

České kosmické průmyslové dny | Hvězdárna a planetárium Brno | Středa, 14. Listopad 2018

Rádi bychom Vás pozvali na první Český kosmický průmyslový den, kde se představí na jednom místě české firmy působící v kosmickém průmyslu, ale zároveň mající přesah i do průmyslových oblastí jako je letectví, automobilita, chytrá města, energetika, strojírenství a další.
Cílem akce je dát prostor jak firmám již aktivním v kosmickém sektoru, aby se mohly se potkat s oborovými partnery a zjistit novinky na trhu, tak firmám, jež by do kosmického sektoru rády pronikly či zjistily více o možnostech obchodní spolupráce.

Akce je rozdělena do několika bloků:
Dopolední blok 10-12:00
Pro firmy, jež mají zájem se o kosmickém sektoru a spolupráci dozvědět více:
-          Jaké firmy na kosmickém trhu působí a jak s nimi mohu spolupracovat i v jiných oblastech
-          Jak se zapojit do programu financovaných Evropskou kosmickou agenturou
-          Jak začít podnikání s inkubátorem ESA BIC
-          Jak pro firmu zajistit technologii z ESA či se stát jejím dodavatel
 


Workshopy s úvody do problematiky od: ESA BIC Prague, Ministerstvo Dopravy, ESA, ESA technologický broker


Veletrh kosmických firem


B2B


SpaceJob Fair


 
Odpolední blok 12-16:00
Pro firmy, jež jsou v kosmickém sektoru etablované:


Gate2Space 2018 - konference 12:00-16:00 - pátý ročník konference Gate2Space 2018 o zapojení českých subjektů do kosmických aktivit, kterou pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR. Účastníci se dozvědí o příležitostech zapojení do projektů ESA v příštím roce, o alokacích v jednotlivých programech a také o stávajících úspěších české kosmické komunity. Konferenci moderuje Ing. Pavel Habarta, ESA Technology Transfer Broker pro ČR.


Workshopy (firmy, instituce)


B2B


 
Detailní program bude zveřejněn v polovině října na webu a v aplikaci akce.
Účast na Space Job Fair odkaz zde


Let us invite you to the first Czech space industry day, on which will be introduced Czech companies in space industry, but also those companies which have an overlap to industry sectors such as aerospace, automotive, smart cities, energy, engineering, etc…
The goal is to give an opportunity either to companies already active in space sector to meet their industry partners and get to know the news in the market, but also to the companies, which would like to penetrate the space sector or get to know more opportunities in business cooperation.
 
When: 14th November 2018
Where: Observatory and planetarium Brno
 
Event is divided into serveral blocks:
 
Morning block 10-12:00
 
For companies which have an interest in getting to know more about space sector and cooperation within.
 
Afternoon block 12-4pm
 
For companies which are already established in space sector.