14. Červen 2019 - 18:30
Podělte se na:

Umění dechu - Happiness program v Brně | Dvořákova 13 | Pátek, 14. Červen 2019

///FOR ENGLISH SCROLL IT DOWN///Léto je čas na štěstí? Ano!Naše štěstí ve skutečnosti nezáleží na vnějších podnětech, ale na naše vnitřní spokojenosti. To však dávno víme! Každý den se potkáváme se stresy a to moc neovlivníme, "jednou jsi dole, jednou nahoře"... Můžeme se ale naučit jednoduchým technikám jak se rychle a efektivně stresu zbavit, během pár minut dobít energii, pozvednout sebevědomí a hravě a s úsměvem zvládat každou situaci. 
Kde se to naučíme?
Do Brna přijede skvělá a zkušená lektorka z pražského centra Art of Living, což bychom si neměli nechat ujít! Povede zde světoznámý a velmi intenzivní kurz Happiness (Štěstí), který probíhá 3 dny po 3 hodinách a obsahuje:
1. Zajímavé a užitečné poznatky o těle, dechu a zákonech fungování naší mysli.2. Jógu, meditaci, dechová, protahovací a relaxační cvičení.3. Komplexní jednoduchá cvičení na bázi jógy.4. Procesy přispívající k hlubokému odpočinku a relaxaci.5. Inspirující společenství všech účastníků .6. Unikátní dechovou techniku Sudarshan Kriya pro osvobození se od nahromaděného napětí.Kurzem prošli lidé ve více než 168 zemích celého světa a jeho účinky již poznaly milióny jeho účastníků. Přijďte si efekty kurzu vyzkoušet na vlastní kůži!DETAILY KURZU:Termín: 14.-16.června 2019 / pátek 18:30 - 21:30, sobota a neděle 10:00 - 13:00Místo: ML - studio radosti. (Dvořákova 13, 2.patro, Brno 60200)Registrace : na kurz si můžete koupit lístek přímo na této události.Pro dokončení registraci je třeba uhradit zálohu (viz dále) příp. rovnou plnou cenu kurzu.Po obdržení zálohy/platby Vám napíšeme potvrzovací email a detailnější informace ke kurzu.Cena: Plná cena kurzu je 2600,- Kč. Záloha za kurz činí 50% od ceny, tedy 1300,- Kč. Studenti, matky na mateřské dovolené a jiní sociální skupiny: 1.800 Kč, absolventi předchozích kurzů: 1.300 Kč.Pokud na kurz přijde rodina, jeden z členu rodiny dostane slevu.Číslo účtu: 2100683645/2010, do zprávy prosím napište své celé jméno. Doplatek zaplatíte na místě v první den kurzu.Záloha není vratná (pouze v případě, že se kurz neuskuteční naší vinou).S případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovatEmail: artofliving.prague@gmail.comTelefon: 776497651 PolinaVšimli jste si, že štěstí přeje připraveným? Tak se pojďme nachystat! :) /////////////////////////////////////////////////////////////////Let’s start our summer with Happiness!We all know that our happiness has nothing to do with any external circumstances and it’s all about our own mind and inner feelings. Of course, we face stress every day and we can’t influence it much, life is like a roller coaster. But what we can do is to learn simple techniques how to quickly and effectively get rid of the stress, recharge your energy in a few minutes, raise your confidence and deal with any situation playfully and smoothly.Where we can learn it?There's a great opportunity! One beautiful lady, an experienced Art of Living teacher from Prague will come to Brno and you can't miss it!She will conduct the world-famous Happiness course in Brno, which runs 3 days in a row and includes:1. Interesting and useful knowledge about the body, breath, and laws of our mind.2. Yoga, meditation, breathing, stretching and relaxing exercises.3. Complex simple yoga-based exercises.4. Processes contributing to deep rest and relaxation.5. An inspiring community of all participants.6. The unique Sudarshan Kriya breathing technique to free yourself from the accumulated tension.People in over 168 countries around the world have already tried it and millions of participants have already experienced its effects. But definitely, you shouldn’t trust the worlds, because much better is to come and verify it by yourself! Fill in the form and come to learn how to feel better in your daily life.COURSE DETAILS:Dates: 14-16 June 2019 / Friday 18:30 - 21:30, Saturday and Sunday 10:00 - 13:00Place: ML – Studio Radost. (Dvorakova 13, 2nd floor, Brno 60200)Course registration: you can register straight at the fb event page and pay a deposit (see below) or full course price.After receiving the deposit / full payment, we will send you a confirmation email and more detailed information about the course.Price: The full course price is 2600, - CZK / Deposit 1300, - CZK is required (50% of full price).Account number: 2100683645/2010, please enter your full name in the message. The rest you’ll pay on the spot on the first day of the course.Students, pensioners, and mothers on maternity have a 30% discount.For repeaters, the price is 1300,= CZK.There is also some small discount for families. The deposit is not refundable (only in case if the course will be canceled due to our fault).If you have any questions, do not hesitate to write or callEmail: artofliving.prague@gmail.comPhone: 776497651 PolinaSo let's get ready for Happiness! :)