07. Březen 2017 - 13:00 až do 18:00
Podělte se na:

Mobilita: Rozvoj veřejné dopravy v Brně | Fakulta stavební VUT v Brně | Úterý, 07. Březen 2017

VSTUP ZDARMA! OMEZENÝ POČET MÍST! PŘIHLASTE SE ZDE: goo.gl/XZ7MDT

PROGRAM:

I. blok 13.00 – 15.15
1. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dopravní řešení s vazbou na město Brno
(Ing. Michal Franek, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy)
2. Územní plán města Brna. Jeho současnost a budoucnost
(Ing. arch. Dušan Novotník, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje)
3. Změny v koncepci dopravního skeletu města Brna
(Ing. Zdeňka Šamánková, Magistrát města Brna, Odbor dopravy)
4. Rekonstrukce a opravy v železničním uzlu Brno v období 2017 - 2020
(Ing. Miroslav Konečný, Správa železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství Brno)
5. Aktuální témata IDS JMK
(Ing. Jiří Horský, KORDIS JMK, a.s.)

Přestávka 15.15 – 15.45

II. blok 15.45 – cca 18.00
1. Limity pouliční tramvaje aneb potřebuje Brno rychlodráhu?
(Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně)
2. Ohlédnutí za příběhem "rychlé tramvaje" v Brně – možnosti využití kolejového systému v prostředí MHD v historických i budoucích etapách
(Ing. Josef Veselý, Dopravní podnik města Brna, a.s.)
3. Prodloužení tramvajové trati z Osové do Kampusu Masarykovy univerzity a znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála – Líšeň
(Ing. Vítězslav Žůrek, Dopravní podnik města Brna, a.s.)
4. Tramvajový tunel Žabovřeská
Ing. David Berger (PK Ossendorf s.r.o.)
5. Systém Park and Ride, stav a výhled
(Ing. Josef Klepáček, Magistrát města Brna, Odbor dopravy)
6. Veřejná doprava a cyklistický provoz v uličním prostoru
(Ing. Martin Smělý, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně)