31. Prosinec 2019 - 19:00
Saleziánské divadlo praha
Podělte se na:

Aktualizace do ledna 14.1. 2020 | Úterý, 31. Prosinec 2019

Rozhodnutí autora projektu Tomáše Vladkovského Strašidelného domu kouzel a záhad
Já tímto prohlašuji, že jsem veškeré materiály dal své kolegyni Lucii Procházkové a požádal jsem jií, aby se divadelního projektu se mnou zúčastnila jako spoluautorka, která mne bude zastupovat juiž od příštího roku 2017/2018 a která na to bude dohlížet s pomocí dalších lidiček. Taky jsme se rozhodli, že budeme nadále pokračovat v našem díle. Ukončeno to bude v úterý 31.12.2019. Pokud bude možné sehnat další dobrovolníky na Strašidelný dům kouzel a záhad, hlaste se u mé kamarádky Lucky Procházkové. Do termínu, do kterého vám určíme a to nejpozději od 1.1.2018 do 31.12.2018, kde už bude rozhodovat ona sama. Jinak cena vstupného je stejná, a to 150 až 300 korun. Pokud se nechá stejný název divadelního projektu, tak ho nelze měnit po domluvě. Pokud se všichni nedohodnou co se týče divadelního názvu, buď se nechá a nebo vymyslete nový. Ale musí to dovolit nová autorka sama.

Důležité
Vážení a milí přátelé, tímto Vás srdečně zvu na divadelní představení na téma Strašidelný dům kouzel a záhad, které se bude konat od 1.11.2016 v 19 hod. v Seleziánském divadle.
Veškeré informace obdržíte na mém Facebooku, zájemci se mohou hlásit do konce února 2018 a nebo osobně na čísle 720 451 076 nebo na email tomikvlatkovszki@centrum.cz.
Cena vstupného je 150/300 Kč, platí se přímo pokladníkovi za lístek.
Všechno jsme Vám sdělili , jinak už se mi to sčítá a je rozhodnuto autorem projektu: Tomáš Vlatkovszki a kol. se na Vás těší.
Podrobné informace získáte u Lucky.

S pozdravem
spoluautoři Lucka Procházková a Tomáš Vlatkovszki a kol.