11. Listopad 2017 - 14:00 až do 17:00
Podělte se na:

Jesenný snem RHLS 2017 - Spišská Belá - 11.11.2017 | Sobota, 11. Listopad 2017

Komentáře
  • https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1070346519772623&id=553804508093496
  • Dávame do pozornosti program jesenného snemu RHLS 2017: 1. Privítanie a oboznámenie s programom jesenného snemu RHLS 2. Príhovor a zhodnotenie sezóny RHLS 2017 - predseda RHLS 3. Hospodárenie RHLS v sezóne 2017 - finančná správa - pokladník RHLS - revízia správa - revízna komisia RHLS 4. Hodnotenie ligových kôl RHLS v sezóne 2017 - bodovanie kôl - pripomienky 5. Rozhodcovia RHLS pre sezónu 2018 6. Predbežný návrh ligového kalendára pre sezónu 2018 - záujemcovia o usporiadanie kola v ročníku 2018 - dvojkola - možnosť rozšírenia z 10 na 12 kôl 7. Návrh na zmeny v stanovách RHLS 8. Voľby výboru RHLS na ďalšie funkčné obdobie 9. Diskusia 10. Záver