01. Listopad 2018 - 14:00 až do 18:00
Podělte se na:

Příběhy k poznání - Síla storytellingu | Dlouhá 740/17 | Čtvrtek, 01. Listopad 2018

Storytelling jako prostředek pro emoční a zážitkové učení mládežeZajímá vás, jak efektivně využít autentické příběhy při výuce nebo během mimoškolních aktivit? Pak navštivte náš autentických příběhů je možno přiblížit náročnější a citlivější témata a otevřeně o nich diskutovat s mladými lidmi. Storytelling je účinným nástrojem pro rozvoj kritického myšlení mládeže, formování jejich postojů a názorů nejen na sebe samého, ale i na dění ve společnosti. Během workshopu vám představíme vzdělávací nástroje a techniky vhodné pro emocionální a zážitkové učení mládeže. Objasníme Vám, jaký vliv mají autentické příběhy na rozvoj kritického myšlení a formování jejich postojů a názorů vůči zranitelným skupinám či minoritám. První část workshopu bude věnována interaktivním hrám. Ve druhé si vyzkoušíte práci s online živou knihou, objasníme Vám její využití v praxi. Představíme Vám inovativní vzdělávací portál , ke kterému získáte volný přístup, abyste si práci s videem vyzkoušeli během výuky, otestovali možnosti a výhody, které tento vzdělávací nástroj přináší.Workshop je určen všem učitelům ZŠ/SŠ/VŠ, pracovníkům s mládeží a sociálním pracovníkům, studentům pedagogiky a sociální práce.Na worskhop bude navazovat setkání všech účastníků /v rozmezí 6-8 týdnů/, za účelem vyhodnocení Vašich zkušeností s využíváním nově osvojených metod a nástrojů.Vstup je zdarma. Po dobu workshopu bude zajištěno drobné občerstvení.S ohledem na omezenou kapacitu Vás žádáme o včasnou registraci ZDE: .