14. Březen 2018 - 18:00 až do 20:00
Podělte se na:

Kazuistické večery s urgentní medicínou | Trimed | Středa, 14. Březen 2018

Další Kazuistické večery tohoto semestru jsou zde!

Velký krok zpět do medicíny s nejvyššími standardy uděláme společně s absolventem naší fakulty a vedoucím lékařem koronární jednotky Kardiocentra Liberec MUDr. Jiřím Karáskem.

Na pořadu dne budou kazuistiky pacientů s nejrůznějšími dignózami. Závažné stavy jako akutní infarkt myokardu, masivní plicní embolie často komplikové kardiogením šokem či spoustou dalších záludností, které intenzivní péče naskýta. To vše se pokusíme rozkrýt společně s MUDr. Jiřím Karáskem, který je zároveň nestorem našich interaktivních kurzů první pomoci, či garantem volitelného předmětu Úvod do akutní medicíny.

Věříme, že si přijdete užít neopakovatelnou atmosféru!

Tešíme se na Vás!

Metoděj Renza
Dáda Kotvová