14. Březen 2018 - 18:00 až do 20:00
Podělte se na:

Kazuistické večery s urgentní medicínou | Trimed | Středa, 14. Březen 2018

Další Kazuistické večery tohoto semestru jsou zde!

Velký krok zpět do medicíny s nejvyššími standardy uděláme společně s absolventem naší fakulty a vedoucím lékařem koronární jednotky Kardiocentra Liberec MUDr. Jiřím Karáskem.

Na pořadu dne budou kazuistiky pacientů s nejrůznějšími dignózami. Závažné stavy jako akutní infarkt myokardu, masivní plicní embolie často komplikové kardiogením šokem či spoustou dalších záludností, které intenzivní péče naskýta. To vše se pokusíme rozkrýt společně s MUDr. Jiřím Karáskem, který je zároveň nestorem našich interaktivních kurzů první pomoci, či garantem volitelného předmětu Úvod do akutní medicíny.

Věříme, že si přijdete užít neopakovatelnou atmosféru!

Tešíme se na Vás!

Metoděj Renza
Dáda Kotvová
Komentáře
  • Tak co, těšíte se? :) zítra to všechno spustíme v 18 hodin v Jonášově poslouchárně!
  • MUDr. Jiří Karásek při napojování pacienta na mimotělní oběh. Jaká úskalí přínáší intenzivní péče v kardiologii? To vše a mnohem víc již tuto středu v podvečer!
  • Tak a máme zde malý kvíz :) copak byste si tipnuli, že by mohlo být pacientovi?
  • Víme, kde se konkrétně bude konat(posluchárna)? :-)
  • Transport pacienta za kontinuální resuscitace. Jaká je indikace k takovému postupu? To se můžete dozvědět již ve středu 14.3. v 18 hodin.
  • Občas i takto to může vypadat na koronární jednotce. Pacient napojený na ECMO (extrakorporální membránová oxygenace). Tak jak to vidíte, přijdete?
  • Co třeba téma "jak předat pacienta v ......(doplňte) a nedostat vynadáno."