23. Červen 2018 - 19:00 až do 22:00
Podělte se na:

Bookmaking workshop / Výroba poznámkového bloku | ARTERY PRAGUE | Sobota, 23. Červen 2018

English description (Czech description below)
Learn the craft of book binding! In this workshop, our resident artist Özlem Akin will teach you the techniques and process of making a one-of-a-kind handmade coptic stitch notebook/book. The workshop will cover all the details of working through raw materials and forming them into a functional book, as well as covering tips on craftsmanship and production.
Coptic Stitching is one of the most beautiful form of book binding, making it a great way to start learning, and it is one of the most intriguing with an exposed spine and visible stitching pattern.
What Will You Learn


Materials & Tools. We will cover materials and tools needed, where to find them, and brands and tips to keep an eye out for.


Process. We will cover the step-by-step instructions of making a handmade Coptic Stitch book.


Tips & Tricks. Throughout the class we will talk about tips to improve craft, work more efficiently and to use the tools better.


Ideas & Alternatives. We will discuss alternative ways to make books, materials to use, and how to make things new and exciting.


Materials You Will Need
We will need to gather some materials before we get started. Below is a general list of materials, we will cover the material list in more detail at the beginning of the class. No need to bring anything, the materials are covered in the price, although you can bring your printed memorabilia if you wish to sew them in (such as concert tickets, kids drawings and such)


Metal Ruler


Paper


X-Acto Knife & Blades


Pencil


Cardboard


Glue


Decorative Papers


Binding Thread


Needle
Český popis (anglický popis výše)
Naučte se řemeslně vázat knížky a poznámkové bloky! V tomto workshopu vás naše rezidentní umělkyně Özlem Akin naučí techniky a proces vytváření jedinečného poznámkového bloku/knížky s ručním koptským stehem. Workshop pokryje veškeré podrobnosti o práci se surovinami a jejich sestavením do funkční knihy, jakož i pokrytí tipů na řemeslné zpracování a výrobu.Koptský steh je jedna z nejkrásnějších forem vazby knih a skvělý způsob, jak se naučit vázat knížky s odhaleným hřbetem a ozdobným stehem.
Co se naučíte


Materiály a nástroje Budeme si povídat o potřebných materiálech a nástrojích, kde je najdete, značky a triky, které se Vám vyplatí sledovat.


Proces Krok za krokem si popíšeme postup pro vytvoření ručně vázané knížky.


Tipy a triky V celém workshopu budeme hovořit o tipech jak práci zlepšit, pracovat efektivněji a jak správně používat nástroje.


Nápady a alternativy Budeme diskutovat o alternativních způsobech jak vytvářet knížky, jaké materiály používat a jak dělat věci lépe.Materiály, které budete potřebovatPředtím, než začneme, budeme potřebovat nějaké materiály. Níže je uveden obecný seznam materiálů, podrobněji pokryjeme seznam materiálů na začátku workshopu. Není potřeba nic přinést, materiály a nástroje jsou zahrnuty v ceně, ale můžete si přinést své papírové materiály, které můžete do knih všít (například vstupenky na koncerty, dětské kresby a podobně)Kovové pravítko


Papír


Žiletkové nože a čepele


Tužka


Lepenka


Lepidlo


Dekorativní papíry


Vázací nit


Jehla