15. Červenec 2020 - 14:00 až do 19:00
Farma v jeskyni / Farm in the Cave, Prague
Podělte se na:

Fyzická Partitura / Immerse Performing Workshop | Středa, 15. Červenec 2020

S radostí si vás dovolujeme pozvat k účasti na dílně FYZICKÁ PARTITURA / IMMERSE PERFORMING, která se uskuteční 15. - 19.7.2020 v prostorách DOX - Centrum současného umění v Praze.Je již tradicí souboru, že žádná z dílen není stejná jako ta předchozí. Dílna seznámí účastníky s různými způsoby tvorby fyzické partitury, zaměří se na vztah mezi vnitřní strukturou a vnější kompozicí akce, mezi rytmem a významem, mezi živou přítomností a přesnou fixací. Navede a inspiruje účastníky ke každodenní praxi, od tréninku k tvorbě, a nabídne individuální přístup s ohledem na momentální dispozice účastníka.Dílna se uskuteční pod vedením Viliama Dočolomanského, držitele Evropské ceny Nové divadelní reality a členů souboru, kteří vedli desítky workshopů v ČR i zahraničí (Brazílie, USA, Korea, Španělsko, Německo, Holandsko, Polsko, Slovensko).Z posledního workshopu jsme dostali krásnou zpětnou vazbu:

I learnt that the score doesn’t need me to show off ‘dance skills’, it needs what it needs in order to transmit the message. To be specific, to direct the focus of the audience, to let my vibration reach them ... You gave me the tools to transmit what I want to say and emphasized our responsibility.Workshop je spojený s výběrem performera nebo stážisty pro dlouhodobou spolupráci se souborem pro nově připravované projekty.Účastnický poplatek: 4500 Kč.

Pokud jste se již našeho workshopu zúčastnili máte slevu 15%. Prosím napište při registraci do poznámky 15.Registrace zdehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Tmmw7i2HhxbfRGwNTDdhQXv36KKV8bZ9OJffaPsOimWLAw/viewformdo 08.07.2020 nebo do naplnění kapacity workshopu.Aktuální pravidla pro vstup do České republiky naleznete zde

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspxPrůběh workshopu bude následující:

15.7. začneme ve 14:00 a skončíme v 19:00

16.7-19.7. od 10:00 do 16:00

Časy se mohou ještě průběžně změnit.Více informací o tvorbě Farmy v jeskyni na: http://farminthecave.com/projekty/a o dilne zde:

http://farminthecave.com/aktuality/76-fyzicka-partitura-immerse-performing-workshop/

___________________________________________________We are glad to invite you to participate in our workshop PHYSICAL SCORE / IMMERSE PERFORMING, which will take place between from 15th till 19th of July at DOX - Centre for Contemporary Art in Prague, Czech Republic.It is already Farm in the Cave´s tradition that none of the workshops is the same as the previous one. The workshop will introduce participants to various ways of creating the physical score, focusing on the relationship between the inner structure and the outer composition of action - between rhythm and meaning, as well as between living presence and precise fixing of elements. It will inspire participants in their daily practice, thus leading them from training to creation.The workshop will be led by Viliam Dočolomanský, holder of the XIV European Prize New Theatrical Realities, as well as members of Farm in the Cave, who have led numerous workshops both in the Czech Republic and abroad (Brazil, USA, Korea, Spain, Germany, the Netherlands, Poland, Slovakia etc).We received beautiful feedback from the last workshop:

I learnt that the score doesn’t need me to show off ‘dance skills’, it needs what it needs in order to transmit the message. To be specific, to direct the focus of the audience, to let my vibration reach them ... You gave me the tools to transmit what I want to say and emphasized our responsibility.The workshop is connected with the selection of a performer or intern for long-term cooperation with an ensemble for newly prepared projects.Participation fee for the workshop is 300€.

If you have already participated in our workshop, you have a 15% discount. Please write in note 15 when register.Registration for the workshop here

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Tmmw7i2HhxbfRGwNTDdhQXv36KKV8bZ9OJffaPsOimWLAw/viewform(open until 8th of June or until the workshop capacity is reached)Current rules for entering the Czech Republic can be found here.https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspxThe schedule for workshop is following:

15th of June we will start at 2 pm till 7 pm

16th till 19th from 10 am till 4 pmFor further information about our work please visit: http://farminthecave.com/en/projects/and for more infos about the workshop:

http://farminthecave.com/en/news/76-physical-score-immerse-performing-workshop/