12. Září 2020 - 12:00 až do 17:30
Yoga 4 everybody, Prague
Podělte se na:

Yoga Weeked in Yoga4 with Stefanie Bliemeister from Hamburg | Sobota, 12. Září 2020

YOGA WEEKEND in Yoga4everybody with Stefanie Bliemeister from Hamburg

?

About Stefanie:

Stumbling into her first yoga class in 2004 Stefanie was immediately hooked by this mindful way of working with the body. One class per week changed into two, three, four, five and six classes in no time. In 2012 she met her teacher and mentor Maty Ezraty. She studied and assisted her excessively over the next 7 years until she unexpectedly passed away in 2019.In 2013 during a training with Maty and reading the book “Seeking the heart of wisdom“ by Joseph Goldstein & Jack Kornfield she got committed to a daily meditation practice and has done several silent retreats since then. Stefanie is also studying with Joey Miles (Authorisation Level 2 by KPJAYI) since 2017 and has started to study pranayama with Alaric Newcombe (Senior Intermediate III Iyengar Yoga) in 2020 to dive deeper into the more introspective parts of the practice. Stefanie holds the strong believe that every change starts within yourself and the more people study yoga the more peace the world will find.In her teachings Stefanie puts a lot of emphasis on a safe and effective alignment of the asana poses, no matter what level or body type the student presents. In her opinion every body can practice yoga. With her slow and detailed instructions she hopes for her students not only to build strength and flexibility, but to connect to their bodies and find concentration to be present on their mats and thus hopefully in their lives too. Being skilled in reading bodies she also supports her students by precise hands on adjustments to find their optimal alignment. She also incorporates the higher levels of yoga into her teachings by guiding her students through the practice of breath awareness and meditation.More about Stefanie Bliemeister Yoga:

https://stefaniebliemeisteryoga.de/? SATURDAY

12-14.30 pm BREAK DOWN OF SUN SALUTESWe will be exploring the fundamentals of the sun salutes by breaking down the key actions. With the help of props and the wall we will be exploring the contrast between pure movement and mindful actions. We will have a look at Surya Namaskara A and B and will also have a look at different variations so every student can find a safe yet challenging way to practice them.14.30-15 pm BREAK

Bring a light snack.15-17.30 pm HOW TO OPEN YOUR HIPS SAFELYWe will have a look at the standing postures, because these are the safest and most effective hip openers. These days they are often overlooked and replaced by common postures like pigeon pose which put lots of strain on the knees and can lead to injury over time. We will also have a look on how to replace these seated hip openers with safer ones so everybody can open their hips without endangering their poor knees.? SUNDAY

12-14.30 pm HEALTHY BACKBENDSWe will have a look on how to perform back bends in a safe way so your lower back finds relief in these postures and help you counter your days of sitting. Be prepared to use your legs and feel your thighs burning! Your legs play a crucial part in the safe performance of back bends. We will also explore how to place your shoulders correctly and open the thoracic so you don’t just bend from your poor lumbar anymore!14.30-15 pm Break

Bring a light snack.15-17.30 pm RESTORATIVES, PRANAYAMA & MEDITATIONWe will finish the weekend off with some restorative postures after the hard work of the former three lessons. We will perform supine postures with props to calm down the body, mind and nervous system. We will finish the lesson with some breath awareness and meditation to wrap up the weekend to be prepared for your week to come.? SUITABILITYSuitable to all levels, but not complete beginners. You should have regular yoga practice for at least one year to attend this workshop.The workshop will be taught in English, but a Czech translator will be present. And as Stefanie is based in Hamburg, a German translation is also always possible if required. ?Price:

Price for all weekend Workshop: 2 490,- CZK (Saturday and Sunday)

Reservation deposit is: 1 290,- CZK (payable within 7 days of workshop reservation)

Possibility of booking only one day (Saturday or Sunday) for the price of 1 500,- CZK--------------------------------------------------------------YOGA WEEKEND v Yoga4 se Stefanie Bliemeister z HamburkuO Stefanii:Když Stefanie v roce 2004 poprvé narazila na lekci jógy byla ji hned jasné, že tato bdělá práce s tělem zůstane už navždy jejím průvodcem a učitelem. Jedna lekce týdně se velmi brzy změnila ve dvě,tři, čtyři, pět, šest týdně. V roce 2012 potkala svojí učitelku a mentora Maty Ezraty. S ní studovala a asistovala ji při každé možné příležitosti a cestovala za ní po celém světě, kde pak trávila týdny praxi studenta a učitele jógy po celých 7 let až do roku 2019, kdy Maty náhle zemřela.V roce 2013 se při jednom z pobytů s Maty seznámila s knihou “Seeking the heart of wisdom” (“Hledání srdce moudrosti” 2009, nakladatelstvi Eminent) od Josepha Goldsteina & Jacka Kornfielda a hluboce se oddala praxi meditace. Od té doby již prožila několik tzv. “tichých pobytů”, kde je hlavní náplní vipasana meditace a ticho. Stefanie také studuje od roku 2017 s Joey Milesem (který má Ashtanga autorizaci Level 2 z KPJAYI v Mysore) a začala studovat pranaymu s Alaricem Newcombem (Senior Intermediate III Iyengar Yoga) v roce 2020, aby se ponořila o něco více do vnitřních částí jógové praxe. Stefanie si stojí zatím, že každá změna musí přijít zevnitř z nás a čím více lidí bude praktikovat jógu, tím mírumilovnější bude náš svět.Když Stefanie vyučuje jógu, klade velký důraz na bezpečné a efektivní nastavení asan, nezávisle na tom na jaké úrovni či jaký typ těla student prezentuje. Dle jejího názoru může jógu praktikovat každý. Doufá, že díky jejím pomalým a detailním instrukcím si její studenti nejen vybudují sílu a flexibilitu, ale i se propojí s vlastním tělem a najdou koncentraci na tady a teď na jogové podložce a následně i mimo ni. Stefanie má velké znalosti v rozpoznávaní, co daný student potřebuje a svým studentům pomáhá precizními doteky, tak aby došli sami k optimálnímu nastavení asany. Stefanie také vnáší do výuky vyšší stupně jógy, provádi své studenty vědomým dechem a meditací.

Více o Stefanie Bliemeister Yoga:

https://stefaniebliemeisteryoga.de/SOBOTA

12-14.30 pm POZDRAV SLUNCI DO HLOUBKYPodíváme se na nejhlubší základy “Pozdravů slunci” tím, že je rozdělíme na jednotlivé segmenty. Za využití pomůcek a stěn budeme objevovat rozdíl mezi čirým pohybem a vědomým pohybem. Rozebereme Pozdrav slunci A a B a zároveň se podíváme na jejich různé variace, tak aby student mohl praktikovat v souladu se svým zdravotním stavem, ale také tak, aby se jeho praxe mohla dál prohlubovat.14.30-15 pm PŘESTÁVKA

Přineste si lehkou svačinu.15-17.30 pm JAK BEZPEČNĚ PRACOVAT S HYBNOSTÍ KYČLÍPodrobně se podíváme na Stojné pozice, protože právě ty jsou základními stavebními kameny bezpečné práce s kyčlemi. Ty jsou v dnešní době přehlížené a nahrazované tolik oblíbenými pozicemi v sedě jako například pozicí holuba, která dává velkou váhu na kolena a může vést v průběhu času ke zranění. Podíváme se samozřejmě také na to jak nahradit některé často užívané pozice v sedě na otevírání kyčlí. Naučíme se takové pozice, které nám umožní pracovat na otevírání kyčlí bez zbytečné zátěže na kolena.NEDĚLE

12-14.30 pm ZDRAVÉ ZÁKLONYV této části workshopu se zaměříme na to jak provádět záklony, tak abyste v těchto pozicích pocítili úlevu v bederní páteři a tím pak mohli vyvážit dny, které prosedíme u počítače. Budeme pracovat s nohama připravte se, že vás budou pálit stehna! Právě vaše nohy hrají klíčovou roli v bezpečném provádění záklonů. Prozkoumáme jak správně pracovat s rameny a hrudní páteří, tak abychom se již nezakláněli z bederní páteře.14.30-15 pm PŘESTÁVKA

Přineste si lehkou svačinu.15-17.30 pm RESTORATIVNÍ POZICE, PRÁNÁJÁMA & MEDITACEVíkend zakončíme některými restorativními pozicemi po vší té práci, co jsme za víkend udělali. Budeme dělat pozice v leže s podložením, tak abychom zklidnili tělo, mysl a nervový systém. Lekci zakončíme pozorností na dech a meditací, tak abychom uzavřeli víkend a připravili se na následující týden.PRO KOHO JE WORKSHOP VHODNÝ

Vhodné úplně pro všechny úrovně, přesto předchozí znalost jógy je nutná.Workshop bude veden v anglickém jazyce, ale na workshopu bude i český překladatel. Stefanie je z Hamburku, takže pokud bude potřeba, je možnost i překladu do němčiny. ?Cena: 2 490,- Kč (sobota a neděle)

Rezervační záloha: 1 290,- Kč (splatná do 7 dnů od rezervace workshopu)

Možnost rezervace pouze jednoho dne (soboty nebo neděle) za cenu 1 500,- Kč