06. Listopad 2018 - 9:00 až do 16:30
Podělte se na:

Komunikace s dlužníkem II. | Qubix | Úterý, 06. Listopad 2018

Cíl semináře:

Naučit se komunikovat s dlužníky.
Umět rozlišovat různé typy dlužníků.
Účinně reagovat na námitky dlužníků a řešit konfliktní situace.
Zvýšit efektivitu vymáhání dluhů.
Naučit se úspěšně odolávat manipulaci ze strany dlužníků.

 
Obsah semináře:

Specifika komunikace při telefonickém vymáhání dluhů.
Struktura vymáhacího telefonického rozhovoru.
Efektivní argumentace při vymáhání dluhů.
Zvládání námitek a obtížných situací – řešení.
Základní typologie dlužníků a jak s nimi spolupracovat.
Nejčastější manipulace ze strany dlužníků a jak na ně reagovat.