05. Září 2020 - 8:30 až do 14:00
TEB Edukacja Rybnik, Sumperk
Podělte se na:

Opiekun medyczny z aktywizacją seniora Czesne 0zł | Sobota, 05. Září 2020

Szkoła TEB Edukacja Rybnik zaprasza wszystkich

na bezpłatny kierunek.

OPIEKUN MEDYCZNY rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze. Tylko w TEB Edukacji słuchacze tego kierunku mają przedmiot Aktywizacja seniora, gdzie uczą się dodatkowo jak organizować czas wolny osobom starszym.Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.W TEB Edukacja gwarantujemy oferty pracy w Polsce i za granicą dla wszystkich absolwentów od firmy Promedica - partnera kierunku!Perspektywy zatrudnienia:

-Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze

-Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej

-Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej

-Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

-Domy pacjentów (opieka indywidualna)TYLKO W TEB EDUKACJA!

-Oferty pracy w Polsce i za granicą dla wszystkich absolwentów

-Dodatkowy przedmiot - Aktywizacja seniora

-Certyfikat: Pierwsza pomoc przedmedyczna - GRATIS!

-Certyfikat: Aktywizacja seniora - GRATIS!ABSOLWENT OTRZYMUJE:

-Świadectwo ukończenia szkoły

-Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny

-EUROPASS - suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

-Zaświadczenie o przebiegu nauczania

-Referencje zawodowe dla najlepszychTEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

-Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

-Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

-Nauczyciele - praktycy

-Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

-Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

-Dostęp do Office 365 w chmurze

-Własne e-podręczniki

-Programy nauczania tworzone przez praktykówDODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

-Język obcy dla opiekunów medycznych

-Opieka nad dzieckiem chorym i niesamodzielnym

-Kurs pielęgnacji i kosmetyki osób starszych

-Masaż klasycznyliczba semestrów: 2

tryby: dzienny, weekendowy( co drugi weekend sobota i niedziela)cena: 0 zł / za m-c w trybie dziennym

cena: 0 zł / za m-c w trybie weekendowymPierwsze zajęcia już w wrześniu!!!Zapisy on-line : https://teb.pl/rekrutacja/zapisy-onlineZapisy w sekretariacie TEB Edukacja

ul. Korfantego 6 , RybnikMasz pytania zapraszamy do kontaktu 32 661 42 81